W trakcie leczenia kluczowe jest własne nastawienie. Czasami jednak brakuje narzędzi jak znajdować w sobie wytrwałość i robić to w praktyce. Dużą pomocą może być tutaj uważność (mindfulness) i medytacja.

 

Początki stosowania mindfulness nieodłącznie wiążą się ze zdrowiem. Najbardziej popularny program rozwijania uważności narodził się  w Klinice Redukcji Stresu przy Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia szpitalnego. Dowody naukowe uzasadniły użycie technik związanych z medytacją uważności do łagodzenia objawów psychicznych i fizycznych, jako wsparcie w leczeniu raka, przewlekłego bólu, depresji, zaburzeń lękowych.

 

Czym właściwie jest uważność?

 

Umysł ma ogromny wpływ na to jak się czujemy – wpływa na odczuwanie doznań bólowych i powstawanie emocji. Stres i lęk zwiększają niepokój oraz napięcie w ciele. To z kolei może powodować lawinę myśli i emocji.  Gdy potrzeba spokoju umysłu pomocnym narzędziem może być medytacja uważności.


Uważność możemy zdefiniować jako świadomość, która wyłania się, gdy celowo i bez osądzania zwracamy uwagę na rzeczywistość w chwili bieżącej. Polega na stopniowym eliminowaniu nawykowych reakcji obserwacją tego co się dzieje. Uważne podejście do choroby opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek dysponuje głębokimi wewnętrznymi zasobami, często jednak nie mamy do nich dostępu, ponieważ sobie ich nie uświadamiamy.

 

Medytacja oddechowa

Medytacja polega w dużej mierze na tym, żeby koncentrować swoją uwagę na oddechu. Jest to ważne, ponieważ skupianie uwagi na oddechu stabilizuje umysł. Dodatkowo koncentrowanie się na oddechu działa kojąco – łagodzi lęk, napięcie, przygnębienie. Możesz usiąść w spokojnym miejscu na okres od 5 do 15 minut w ciszy i skupiać uwagę na oddechu. Ten prosty sposób może pomóc Ci się uspokoić.

ZDROWIEJ_logo_RGB (002).jpg

Program „Zdrowiej” to cykle warsztatów i webinarów, które współtworzę z Ruchem Społecznym Polskie Amazonki.  Jedną  z wykorzystywanych w pracy metod jest właśnie uważność. Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które dedykowane osobom w trakcie leczenia onkologicznego i ich bliskim.

W trakcie procesu leczenia możemy bardzo dużo dla siebie zrobić - odpowiednim trybem życia, pielęgnowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem konstruktywnego, wspierającego sposobu myślenia. Warsztaty odbywają się cyklicznie w Warszawie oraz online i są bezpłatne.

Zapisy:biuro@ruchspoleczny.org.pl

Więcej informacji  o programie i terminach:

www.ruchspoleczny.org.pl

Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że praktyka uważności:

 • zmniejsza objawy, takie jak ból, stres, zmęczenie i cierpienie

 • poprawia jakość życia

 • optymalizuje układ odpornościowy

 • moduluje funkcje mózgu, wpływa na zmiany strukturalne w mózgu

 • poprawia nastrój

 • wzmacnia funkcje poznawcze (np. koncentracja, percepcja, regulacja emocjonalna,
  racjonalne podejmowanie decyzji, komunikacja)

 • poprawia radzenie sobie ze stresem, wzmacnia proaktywne zachowania samoopiekuńcze

 • zwiększa empatię

 

Dane z badania „Standardised Mindfulness-Based Interventions in Healthcare: An Overview of Systematic Reviews and Meta-Analyses of RCTs” z 2015 roku, które zebrało wyniki  115 badań klinicznych obejmujących 8,683 osób, wskazują że program MBSR znacząco zmniejsza objawy depresyjne, niepokój, stres oraz podnosi jakość życia.

Inne badania:

 • Zmniejszenie apatii, rezygnacji, depresji, lęku, wrogości, przygnębienia, zmęczenia (Brown, Ryan, 2003; Foley i in. 2010).

 • Częstsze wykorzystywanie dobrych strategii radzenia sobie ze stresem (Weinstein i in. 2009).

 • Poprawę jakości życia oraz snu przy jednoczesnym zmniejszeniu niepokoju i efektu zmęczenia spowodowanego chorobą (Ledesma, Kumano, 2009; Carlson, Garland, 2005; Carlson, 2003; Matousek, Dobkin, 2010 ).

 

Przydatne strony z artykułami na temat działania uważności:

 

Książka „Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, stresem i zmęczeniem” autorstwa Vidyamali Burch i Danny’ego Pennmana kompleksowo przedstawia 8-tygodniowy program uważności, który wzmacnia naturalne procesy zdrowienia, pomaga radzić sobie z bólem, lękiem, wyczerpaniem.